Welcome to District 7

Ձայնապատնեշներ

Soundwalls

ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ԱՂՄՈՒԿԻ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐ

20.XX.201.270 Դպրոցական դասարաններում աղմուկի մեղմացում

Ծրագրի նպատակները.
Այս տարրը թույլ է տալիս ապահովել ազատուղու երթևեկության կամ ազատուղու շինարարության գերբարձր աղմուկից զերծ դասարանական միջավայր: Streets & Highway Code-ի (Փողոցային ու մայրուղային օրենսգիրք) Բաժին 216-ը պահանջում է, որ Կալտրանսը, որոշակի հանգամանքներում, մեղմացնի դպրոցական դասարաններում ազատուղու երթևեկության հետևանքով առաջացրած աղմուկը:
Ծրագրի պահանջները.
Ծրագրի պահանջներին բավարարում են գոյություն ունեցող պետական կամ մասնավոր տարրական և միջնակարգ դպրոցների այն դասարանները, գրադարանները, բազմանպատակ սենյակներն ու աշակերտներին և անձնակազմին ծառայող այլ տարածքը, որտեղ ազատուղու երթևեկության կամ ազատուղու շինարարության հետևանքով առաջացած, կամ առաջանալիք աղմուկի մակարդակը գերազանցում է 52 dBA Leq(h)-ը: Մեղմացման թույլատրելի միջոցառումները ներառում են հետևյալը, սակայն չեն սահմանափակվում դրանցով. ակուստիկ նյութերի տեղադրումը, պատուհանների փոխարինումը կամ վերացումը, օդի կարգավորիչների տեղադրումը, կամ ձայնացրիչ կառույցների տեղադրումը:
Ծրագրի կատարողական չափանիշները.
Նահանգի մակարդակով, ծրագիրը հիմնականում ավարտուն վիճակում է եղել 1980-ից: Այսուհանդերձ, Կալտրանսը շարունակելու է աշխատել դպրոցական դասարանների՝ ծրագրի պահանջներին համապատասխանող վայրերի մատնանշման ու աղմուկի մեղմացման ուղղությամբ: Ծրագրի կատարողական չափանիշները պահանջում են, որ ազատուղու ներքին աղմուկի մակարդակն իջեցվի առնվազն 52 dBA Leq(h)-ի կամ ցածր:
Կատարման գնահատումը.
Ծրագրերի քանակը, որոնց շրջանակում դասարանների ներսում աղմուկի մակարդակն իջեցվել է 52 dBA Leq(h)-ից ցածր ցուցանիշի:
Ծրագրի առաջնահերթությունները.
Աղմուկի մեղմացման ծրագրերի պարագայում առաջնահերթություն կտրվի պետական կամ մասնավոր տարրական և միջնակարգ դպրոցների այն դասարաններին, գրադարաններին, բազմանպատակ սենյակներին և աշակերտներին ու անձնակազմին ծառայող այլ տարածքներին, որոնք կառուցված են համաձայն Կրթական Օրենսգրքի Օրենք 2-ի Բաժանմունք 3-ի Մաս 23-ի Գլուխ 2-ի Հոդված 3-ի (որն սկսում է Բաժին 39140-ով), կամ ենթակա են ենթաբաժին (a)-ի պարագրաֆ (3)-ի դրույթներին:
School Noise Abatement List
School Noise Abatement Program

DIST. NAME Location Type Of Attenuation
07 Allesandro Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Arthur Corey Buena Park Sound Wall
07 Bella Vista Monterey Park Sound Wall
07 Bethell Lutheran Encino Soundproof & Airconditioning
07 Canejo Valley Tousand Oaks Soundproof & Airconditioning
07 Danube Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Dorris Place Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 El Marino Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Ergremont Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Faith Lutheran El Monte Soundproof & Airconditioning
07 First Lutheran Flintridge Soundproof & Airconditioning
07 Flintridge Preparatory Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Ford Ave. Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Hamiliton Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Hillgrove La Puente Soundproof & Airconditioning
07 Holly Redemer Los Angeles Sound Wall
07 Humphreys Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Jackson Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 John Muir Pasadena Sound Wall
07 Los Flores Bellflower Soundproof & Airconditioning
07 Lincoln Bellflower In lieu payment for relocation
07 Lorena Street Los Angeles Sound Wall
07 Loreto Los Angeles Sound Wall
07 Los Altos Hacienda Hghts. Sound Wall
07 Mark Keppel Alhambra

Soundproof & Airconditioning

07 Mound Ventura Sound Wall w Soundproof & Airconditioning
07 Northview Mid./Duarte Duarte Soundproof & Airconditioning
07 Our Lady of Lourdes Los Angeles Sound Wall
07 Pacoima Pacoima Sound Wall w/ Soundproof & Airconditioning
07 Pendleton Buena Park Soundproof & Airconditioning
07 Pioneer Whittier Sound Wall w/ Soundproof & Airconditioning
07 Ramona Convent Alhambra Sound Wall
07 Riggins Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Rio Vista/E. Valley Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Rosewood Commerce Soundproof & Airconditioning
07 St. Bernards Bellflower Soundproof & Airconditioning
07 St. Francis La Canada Soundproof & Airconditioning
07 St. Jerome Los Angeles Sound Wall
07 St. John Lutheran Long Beech Soundproof & Airconditioning
07 St. Mary's Los Angeles Sound Wall
07 San Pedro Street Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Santa Susana Simi Valley Soundproof & Airconditioning
07 Santa Teresita Los Angeles Sound Wall
07 Second Street Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Solano Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Soto Street Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Standford/Prisk Long Beach Sound Wall
07 Vena Los Angeles Sound Wall
07 Walter Reed Los Angeles Sound Wall
07 Washingtorn Burbank Soundproof & Airconditioning
07 West Vernon Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Webster Los Angeles Soundproof & Airconditioning
07 Yukon Torrance Soundproof & Airconditioning