Welcome to District 7

Ձայնապատնեշներ

Soundwalls

ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Հարց

Պատասխան
Հ. Ինչպե՞ս կարելի է իմ տարածքը ներառել ձայնապատնեշի ծրագրում   Պ. Համայնքում աղմուկի մեղմացման ծրագիրը երկու առանցքային գործոն է հաշվի առնում.
  1. Բնակելի շրջանը գոյություն է ունեցել նախքան ազատուղու բացումը, կամ դրա ծավալուն վերակառուցման ավարտը:
  2. Արտաքին աղմուկի մակարդակը գերազանցում է 67 դեցիբել (Leg)-ը
Հ. Ինչու՞ է 67 դեցիբել (Leg) մակարդակն այդքան կարևոր Պ. Սա դաշնային ու նահանգային գործակալությունների կողմից հաստատված այն աղմուկի մակարդակն է, որի գերազանցման պայմաններում միայն կարող են համապատասխան համայնքներն օգտվել մեղմացման ծրագրից:
Q. Ի՞նչ է Leg-ը Պ. Այն տվյալ ժամանակահատվածում երթևեկության աղմուկի տատանվող մակարդակի կայուն աղմկային համարժեքն է:
Q. Աղմուկի մակարդակը սովորաբար ե՞րբ է չափվում Պ. Մեծ Լոս Անջելեսի տարածքում մեր ուսունմասիրությունները ցույց են տվել, որ աղմուկի մակարդակի ամենաբարձր ցուցանիշներն արձանագրվում են սովորաբար առավոտյան 9:00-ից երեկոյան 3:00-ն ընկած հատվածում, այլ ոչ թե պիկ ժամերին:
Հ. Ինչու՞ պիկ ժամերին աղմուկի մակարդակի չափումներ չեն լինում Պ. Երթևեկության աղմուկն արագության հետ է կապված, այսինքն, մեքնենաներն ավելի մեծ աղմուկ են առաջացնում, երբ ավելի արագ են շարժվում: Նմանապես, երբ երթևեկությունը դանդաղ է, կամ ընդհատումներով, աղմուկի մակարդակը ևս ավելի ցածր է:
Հ . Ինչու՞ է գիշերային ու առավոտյան ժամերին ավելի աղմկոտ թվում Պ. Որովհետև այդ ժամերին շրջապատն ավելի լուռ է, և տարբեր այլ աղբյուրներից առաջացած աղմուկը չի հասցնում խլացնել ազատուղու աղմուկը: Սա սովորաբար ազատուղու աղմուկն ավելի լսելի է դարձնում, սակայն ոչ ավել բարձր, քան օրվա ընթացքում դրա մակարդակը:
Հ. Ինչու՞ են աղմուկի մակարդակի չափումներն ընդամենը տաս րոպեի հաշվարկով վերցվում Պ. Ծանր երթևեկություն ունեցող ճանապարհներին մեր չափումները ցույց են տվել, որ աղմուկի ժամային մակարդակը ճշգրտորնե արտահայտելու համար տաս րոպեն բավական է:
Հ. Ինչու՞ ազատուղու մյուս կողմում, կամ թեկուզ ճանապարհով ավելի վար ձայնապատնեշ կա, իսկ իմ տարածքում՝ ոչ: Պ. Աղմուկի մակարդակի վրա ազդող բազմաթիվ գործոններ կան, նույնիսկ երբ երթևեկության ծավալները նույնն են: Այդ տարբերությունները սովորաբար առաջանում են, երբ տեղանքը փոխվում է, ազատուղին թեքվում է մեկ այլ ուղղությամբ, կամ մակերևույթի նկատմամբ ազատուղու բարձրությունն է փոխվում: Նաև, հարակից տարածքների կառուցապատողներն իրենք էլ երբեմն ձայնապատնեշ են տեղադրում:
Հ. Ինչու՞ չի կարելի ձայնապատնեշ տեղադրել՝ մեր տարածքն ազատուղուց ընթացքի ժամանակ դուրս ընկնող ավտոմեքենաներից պաշտպանելու համար: Պ. Ձայնապատնեշն անվտանգության ֆունկցիա չունի: Ճանապարհից ընթացքի ժամանակ դուրս ընկնող մեքենաներից պաշտպանվելու այլ հուսալի միջոցներ կան, օրինակ՝ արգելաձող տեղադրելը: Բոլոր բարելավումները՝ թե՛ աղմուկի նվազեցման, և թե՛ անվտանգության նպատակով, պետք է համապատասխանեն որոշակի չափանիշների և ինքնին արդարացված լինեն: Ինքնարժեքը ևս միշտ հաշվի է առնվում:
Հ. Ինչու՞ որոշ վայրերում կոմերցիոն սեփականություն պաշտպանելու համար ձայնապատնեշ է տեղադրվում Պ. Կոմերցիոն սեփականությունն ինքնին ձայնապատնեշով պաշտպանության ենթակա չէ: Այսուհանդերձ, որոշակի տարածքի համար պատնեշ նախագծելիս հաշվի են առնվում այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են անվտանգությունը, էսթետիկան ու շարունակականությունը, որոնք էլ երբեմն թելադրում են կիսակառույց տարածքի լրացման ձևը, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է ոչ-ենթակա տարածքի պաշտնեշապատմանը: Որոշ հանգամանքներում պատնեշը նաև ֆինանսավորվում է մասնավոր աղբյուրից:
Հ. Արդյո՞ք ձայնապատնեշները պարտադրվում են դաշնային, Կալտրանսի և/կամ քաղաքային որևէ գրասենյակի կողմից Պ. Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրման՝ բոլոր ծրագրերի հետ կապված ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում Կալտրանսը պարտավոր է երթևեկության աղմուկի հետևանքների գնահատում կտարել: Աղմուկի ազդեցության ենթակա տարածքներում աղմուկի մեղմացման խնդիրը քննարկվում է, և մեղմացման միջոցառումներ են ձեռնարկվում ըստ անհրաժեշտության և հնարավորության:
Հ. Ի՞նչ է «դեցիբել էներգիան», և ինչե՞ս է այն ճշգրտորեն չափվում Պ. Դեցիբել էներգիան ձայնի հարաբերական ուժգնությունն է՝ արտահայտված լոգարիթմային սանդղակով: Ձայնի ուժգնության չափման միավորը դեցիբելն է (dBA)՝ չափված սովորական Ձայնի մակարդակի չափիչի «Ա» սանդղակով: «Ա» սանդղակն առավելագույնս սերտորեն է արտահայտում ձայնին մարդու ականջի արձագանքը: Մինչ 2 կամ 3 dBA-ով ավելի ուժգին ձայնի տարբերությունը դժվար նկատելի է, 10 dBA ավելի ուժգնության պայմաններում առկա աղմուկի մակարդակը կրկնապատկվում է:
Հ. Ե՞րբ կկառուցվի իմ ձայնապատնեշը

Պ. Եթե Ձեր ձայնապատնեշը 1989 թ. մայիսի ցանկում է, ապա այդ ցանկն արդեն տալիս է շինարարության նախնական ժամանակացույցը: MTA-ն այժմ աշխատում է 1989 թ. մայիսից հետո կառուցվելիք օբյեկտների ցանկի ժամանակացույցի վրա: (Մանրամասների համար տե՛ս MTA-ի քացաքականությունը)

Հ. Իմ ձայնապատնեշի համար ֆինանսավորում հատկացվա՞ծ է Պ. 1989-ի մայիսի ցանկի ֆինանսավորումը հատկացվել է 1999-ի օգոստոսին: MTA-ն այժմ աշխատում է 1989 թ. մայիսից հետո կառուցվելիք օբյեկտների ցանկի ֆինանսավորման ռազմավարության վրա (Մանրամասների համար տե՛ս MTA-ի քացաքականությունը)
Հ. Ու՞մ դիմել, եթե իմ ձայնապատնեշը ցանկերից և ոչ մեկում չէ Պ. Դիմեք Կալտրանսի Շրջակա միջավայրի հարցերով խմբին (Աղմուկի ուսումնասիրում) / Environmental Group (Noise Study)՝ Jin Lee, P.E., Ավագ տրանսպորտային ինժեներ, հեռ. (213) 897-3312, էլ. փոստ. Jin_S_Lee@dot.ca.gov
Հ. Ինչպե՞ս գտնել իմ տարածքի Post Mile-ը Պ. Մոտավոր post mile-ը կարելի է հաշվարկել Post Mile քարտեզի օգնությամբ: Նայեք ցանկում տրված ծրագրերի սահմանների միջև (1989-ի մայիսի և հետ-1989 ցանկեր)՝ որոշելու, թե արդյո՞ք Ձեր ձայնապատնեշը գտնվում է այդ տարածքում:
Հ. Ի՞նչ է Senate Bill 45-ը Պ. Senate Bill 45
Հ. Եթե իմ ձայնապատնեշը հետ-1989 ցանկում է, ու՞մ դիմել MTA-ում իմ ձայնապատնեշի ֆինանսավորման ու ժամանակացույցում դրա ընդգրկման հարցերով Պ. Marta Maestas, Ծրագրի ղեկավար հեռ. (213) 922-3054, Էլ. փոստ. MaestasM@MTA.NET
Հ. Ինչու՞ է իմ ձայնապատնեշի շինարարությունն այսքան երկար տևում Պատասխանի համար սեղմեք այստեղ
Հ. Ի՞նչ առաջնահերթություն է տրվում իմ ձայնապատնեշին

Պ. Ձեր ձայնապատնեշին տրված է հատուկ PIN՝ ելնելով մի բանաձևից, որը հաշվի է առնում առկա աղմուկի մակարդակը, աղմուկի մակարդակի կրճատման ակնկալվող ծավալը, դրա ազդեցության տակ գտնվող բնակմիավորների քանակն ու ծրագրի ակնկալվող ինքնարժեքը:

Հ. MTA-ի Ձայնապատնեշների տեղադրման ծրագրի ցանկում ինչպե՞ս կարելի է իմ ձայնապատնեշին ավելի բարձր առաջնահերթություն տալ

Ա. MTA-ը 1/3-ի չափով ֆինանսավորում կստանա քաղաքից

Բ. Որևէ քաղաքացի կարող է հանդիպել տեղական քաղաքային իշխանության հետ՝ ձայնապատնեշի կառուցման օգտին «Օգուտների գնահատման շրջան / Benefit Assessment District» ստեղծելու նպատակով: Երբ ձայնապատնեշը հայտնվի ցանկում, քաղաքը փոխհատուցում կստանա:

.

Հ. Արդյո՞ք ձայնապատնեշի կառուցումն ավտոմատ կերպով տարածվում է դպրոցների վրա: Պ. Սովորաբար, բնակավայրերի պարագայում, առաջին գործոնը, որը հաշվի է առնվում ձայնապատնեշի կառուցման նպատակահարմարությունը որոշելիս, այն է, թե արդյո՞ք այդ բնակավայրը կառուցվել է նախքան ազատուղու կառուցումը: Ի տարբերություն դրա, դպրոցը նման նախնական որակավորման չափանիշ չունի: Փոխարենը, դպրոցների մերձակայքում աղմուկի մեղմացման չափանիշների հարցում երկու մոտեցում կա: Առաջինը՝ երբ ներքին աղմուկի մեղմացման չափանիշի մակարդակը գերազանցում է 52 dBA-ը: Այս ուսումնասիրությունն անելիս պատուհաններն ու դռները փակվում են, իսկ օդի կոնդիցիոներներն անջատվում: Եթե աղմուկի մակարդակը գերազանցում է 52dBA-ը, ապա Տրանսպորտի վարչությունն աղմուկի մեղմացում է իրականացնում՝ աղմուկի մակարդակը չափանիշից ներքև նվազեցնելու նպատակով: