Welcome to District 7
Սպասարկման տարածքը՝ Լոս Անջելես եւ Վենտուրա քաունթիներ
100 S. Main Street, Los Angeles, CA 90012
Լոս Անջելես եւ Վենտուրա քաունթիներ՝ ընդհանուր տեղեկատվություն. 213.897.3656
Տեղանքը. PDF-ով  | Google-ով
Condición actual de la carretera Sitio Web o (800) 427-7623.
Շրջանի տնօրեն - MICHAEL  MILES
Տնօրենի գոտի - Ամսաթերթի հոդված
... Ավելին
Հայտարարություններ
Ի՞նչ նորություններ կան 7-րդ շրջանում
Whats New

For information on construction projects along the Golden State Freeway (I-5) throughout Los Angeles County, please visit the I-5 Corridor Improvement Project website, or call the toll-free I-5 projects hotline at (855) 454-6335.

Whats New

Construction has begun on the $66 million I-10/I-605 Direct Connector in Baldwin Park. For further project information, please click here.

Whats New

For information on the SR-710 Affordable Sales Program, please click here.

For more information on the proposed regulations, please visit the California Regulatory Notice Register or the Caltrans web site.

Whats New
Pavement and Slab Replacement Project on the Foothill Freeway (I-210)
Between: Dunsmore Avenue undercrossing to North Los Robles Avenue overcrossing
Whats New

Exciting plans are in the works to improve train service throughout the state and construct our nation's first dedicated high-speed train system. Currently, Caltrans is developing a plan that will present the vision and strategies for building California's rail network for the future. To learn more about this plan, please visit the California State Rail Plan website.

Whats New
<I-210 Roadway Rehabilitation Project Between: Lowell Avenue and Foothill Boulevard